Termeni și Condiții Generale

Prezentele Termeni și Condiții Generale (denumite în continuare „TCG”) conțin drepturile și obligațiile utilizatorului site-ului logijobs.ro (denumit în continuare „Site-ul”) operat de Relocsa GmbH număr de identificare fiscală: CHE-144.338.858 (denumit în continuare „Furnizor de servicii”), cu privire la furnizarea de servicii ale societății informaționale (denumit în continuare „Serviciul”) și utilizarea Serviciilor, precum și drepturile și obligațiile utilizatorului Serviciului (denumit în continuare „Utilizatorul”).

 1. Detalii despre furnizorul de servicii:

Numbere furnizorul de servicii este: Relocsa GmbH

Adresa furnizorului de servicii: Roberstenstrasse 78D Rhenfelden CH-4310 

Detaliile de contact ale serviciului pentru clienți al furnizorului de servicii și adresa de e-mail utilizată în general pentru contactarea utilizatorilor de servicii: hello@logijobs.ro

Numărul de identificare fiscală: CHE-144.338.858 

Denumirea autorității de înregistrare: CHE-144.338.858

Numele, adresa de e-mail, numărul de telefon al responsabilului cu protecția datelor: Alexandru Nita alexandru.nita@logijobs.ro

 1. Definiții ale termenilor

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentele TCG, următorii termeni majusculi utilizați în prezentele TCG au următoarele semnificații:

„Politica de confidențialitate” descrie practicile de confidențialitate ale Furnizorului de servicii în ceea ce privește datele cu caracter personal furnizate de Utilizatori prin intermediul Aplicației, iar prevederile acesteia se aplică împreună cu prevederile prezentelor TCG;

„Legea privind protecția datelor” înseamnă Legea privind protecția datelor cu caracter personal și divulgarea datelor de interes public;

„TCG” înseamnă actualele Condiții generale de utilizare;

„Legea privind comerțul electronic” înseamnă Legea privind anumite aspecte ale serviciilor de comerț electronic și ale serviciilor societății informaționale;

„Utilizator sau utilizatori” înseamnă o persoană fizică care utilizează serviciul pentru a căuta sau a aplica pentru un loc de muncă (utilizator în căutarea unui loc de muncă); și o persoană fizică sau juridică sau o entitate fără personalitate juridică (sau o persoană fizică care acționează în numele unei astfel de persoane) care utilizează serviciul pentru a căuta sau a aplica pentru un loc de muncă (utilizator care face publicitate pentru un loc de muncă). Utilizatorul care caută un loc de muncă și utilizatorul care anunță un loc de muncă sunt denumiți în continuare în mod colectiv Utilizatorul, pluralul Utilizatori;

„GDPR” înseamnă Regulamentul general privind protecția datelor al Uniunii Europene [Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare.

„Site web” înseamnă site-ul internet https://www.logijobs.ro operat de Operator, pe care sunt disponibile anumite elemente ale Serviciului;

„Legea privind drepturile de autor” înseamnă Legea privind drepturile de autor;

„Serviciu”. înseamnă serviciul de căutare a locurilor de muncă și de anunțare a locurilor de muncă oferit de Furnizorul de servicii prin intermediul site-ului web sau al aplicației.

 1. Domeniul de aplicare al TCG, formarea contractului

Prezentele TCG se aplică raporturilor juridice stabilite prin utilizarea site-ului web.  Aceste CGC sunt disponibile în permanență pe site-u….

Contractul încheiat în temeiul prezentelor TCG se încheie numai în formă electronică, nu constituie un contract scris, limba contractului este limba maghiară și nu se referă la un cod de conduită.  Contractele încheiate pe baza prezentelor TCG nu sunt considerate contracte scrise și, prin urmare, nu vor fi arhivate separat de către prestatorul de servicii și nu vor fi accesibile ulterior.

Aspectele nereglementate în prezentele TCG și interpretarea acestora sunt guvernate de legislația maghiară, în special în ceea ce privește dispozițiile relevante ale Legii ..privind Codul civil și ale Legii ……. privind anumite aspecte ale serviciilor de comerț electronic și ale serviciilor societății informaționale (denumită în continuare „Legea privind furnizarea de servicii de comerț electronic”). Actualele TCG se supun dispozițiilor Hotărârii Guvernului……. privind normele detaliate ale contractelor dintre consumatori și întreprinderi și țin seama de dispozițiile Directivei ……. a Parlamentului European și a Consiliului privind drepturile consumatorilor. Dispozițiile obligatorii ale legislației relevante se aplică părților fără nicio clauză specifică.

Prezentele TCG modificate intră în vigoare de la 01.08.2021 și rămân în vigoare până la revocare sau până la intrarea în vigoare a modificărilor.

Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a modifica unilateral prezentele TCG. Furnizorul de servicii va informa utilizatorii cu privire la orice modificare prin e-mail, sub forma unei notificări. TCG modificate intră în vigoare pentru utilizatorii care utilizează din nou serviciul la data notificării acestora.

În plus, Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe orice element din conținutul Serviciului în orice moment și fără notificare prealabilă, de a schimba aspectul, conținutul, funcționarea acestuia, de a plasa reclame, de a prezenta propriile servicii sau alt conținut.

Contractul bazat pe prezentele TCG se încheie după descărcarea Aplicației și acceptarea prezentelor CCG, iar Utilizatorul, atunci când accesează Site-ul web operat de Furnizorul de servicii sau când ia cunoștință de conținutul acestuia în orice mod – chiar dacă nu este un utilizator înregistrat al Site-ului web – recunoaște prevederile prezentelor TCG și ale Politicii de confidențialitate ca fiind obligatorii pentru el/ea și acceptă în mod expres conținutul acestora.

În cazul în care utilizatorul nu acceptă termenii și condițiile, acesta nu are dreptul de a vizualiza conținutul site-ului web. Utilizatorii minori sunt pe deplin responsabili pentru acțiunile reprezentantului lor legal.

 1. Răspunderea și limitările legate de utilizarea site-ului web

După ce descarcă site-ul web, utilizatorul, prin furnizarea adresei sale de e-mail, acceptă și recunoaște în mod expres prevederile prezentelor TCG și consimte în mod expres la prelucrarea datelor sale personale în conformitate cu politica de confidențialitate.

Fiecare utilizator poate utiliza site-ul web numai pe riscul și pe răspunderea sa, iar furnizorul de servicii nu va fi răspunzător pentru comportamentul utilizatorilor sau pentru reclamele și conținutul plasat de utilizatori pe site-ul web.

Furnizorul de servicii nu este responsabil pentru conținutul creat de utilizatori. Utilizatorul recunoaște că Site-ul este moderat de către Furnizorul de servicii. Utilizarea site-ului web este condiționată de recunoașterea de către utilizator a moderării și de acceptarea de către acesta a faptului că principiile de moderare ale furnizorului de servicii nu pot fi contestate în niciun caz, inclusiv că drepturile de autor ale utilizatorului nu se aplică conținutului creat de acesta în timpul utilizării site-ului web. Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a șterge conținutul care încalcă legea (drepturile personale, drepturile minorităților) sau care este imoral, nepoliticos, obscen, vulgar, de prost gust, ofensator, abuziv, obscen sau vulgar în ton, chiar și fără o notificare prealabilă, precum și de a șterge conținutul în cazul în care utilizatorul postează conținut care, deși nu încalcă legea, tulbură liniștea altor utilizatori.

Utilizatorul recunoaște că utilizatorii au dreptul de a bloca utilizatorii care au fost conectați la ei, împiedicând astfel primirea de mesaje suplimentare de la utilizatorul blocat. Utilizatorul este conștient de faptul că, în cazuri grave, Furnizorul de servicii are dreptul de a șterge utilizatorul care încalcă prevederile prezentelor TCG și tulbură liniștea utilizatorilor, precum și de a bloca adresa de e-mail de înregistrare a acestuia.

Furnizorul de servicii nu este răspunzător pentru daunele rezultate din suspendarea Serviciului sau a oricăreia dintre funcțiile sale ca urmare a încălcării de către Utilizator a prevederilor prezentelor TCG sau a legii.

 1. Obiectul serviciului

Furnizorul de servicii, în deplină conformitate cu prevederile Legii privind protecția dreptului la informație, oferă utilizatorilor un serviciu prin care utilizatorii aflați în căutarea unui loc de muncă își creează un CV, un profil de angajare, utilizatorii de anunțuri de angajare publică anunțuri de angajare pe site și oferă o platformă de interacțiune între utilizatorii aflați în căutarea unui loc de muncă și utilizatorii de anunțuri de angajare.

Furnizorul de servicii nu direcționează în niciun fel utilizatorii în căutarea unui loc de muncă și NU oferă servicii de vânătoare de capete, recrutare, agenție de ocupare a forței de muncă sau servicii de muncă temporară.

În plus față de moderarea descrisă mai sus, Furnizorul de servicii nu controlează conținutul informațiilor puse la dispoziție de către Utilizatori pe Site, prin urmare Utilizatorii care plasează anunțuri de angajare și Utilizatorii care caută un loc de muncă sunt pe deplin responsabili pentru corectitudinea datelor pe care le furnizează.

 1. Cum să utilizați serviciul

Pentru a utiliza serviciul este necesară o conexiune la internet. Utilizatorul trebuie să se asigure în orice moment că sunt disponibile condițiile tehnice necesare pentru utilizarea serviciului.

 1. Utilizarea site-ului web, a aplicației

După ce încarcă site-ul web, utilizatorii trebuie să aleagă dacă doresc să utilizeze serviciul în calitate de agent de recrutare sau de persoană în căutarea unui loc de muncă.

Utilizarea site-ului și a aplicației de către utilizatorii aflați în căutarea unui loc de muncă:

Utilizatorul aflat în căutarea unui loc de muncă poate găsi conținutul detaliat al acestor CGC și al Politicii de confidențialitate pe site-ul web;

acceptarea acestor CGC și a Avizului de confidențialitate este o condiție pentru a continua în cadrul aplicației/site-ului web. Prin acceptarea Condițiilor de utilizare, persoana în căutarea unui loc de muncă acceptă în mod expres și recunoaște prevederile acestor Condiții de utilizare ca fiind obligatorii pentru ea și consimte în mod expres la prelucrarea datelor sale personale în conformitate cu Politica de confidențialitate;

după acceptarea Condițiilor de utilizare, utilizatorul aflat în căutarea unui loc de muncă are posibilitatea de a se înregistra pe site. Furnizorul de servicii va trimite un mesaj cu codul de activare la adresa de e-mail reală furnizată de utilizatorul în căutarea unui loc de muncă. Prin introducerea acestui mesaj de cod de activare în aplicație sau pe site-ul web, contul utilizatorului în căutarea unui loc de muncă va fi activat. Adresa de e-mail furnizată de utilizatorul aflat în căutarea unui loc de muncă este cunoscută numai de către prestatorul de servicii și nu va fi transmisă de către prestatorul de servicii unor terțe părți. Prin furnizarea adresei sale de e-mail, persoana în căutarea unui loc de muncă consimte în mod expres la prelucrarea adresei sale de e-mail de către furnizorul de servicii;

după activarea înregistrării, utilizatorul aflat în căutarea unui loc de muncă își poate edita profilul profesional personal pe site;

utilizatorul în căutarea unui loc de muncă își poate salva datele. Datele solicitantului de loc de muncă vor fi vizibile pentru utilizatorul de anunțuri de locuri de muncă numai dacă utilizatorul care caută un loc de muncă și-a depus candidatura pentru un anunț de locuri de muncă activ, în curs de desfășurare, al utilizatorului de anunțuri de locuri de muncă;

utilizatorul în căutarea unui loc de muncă își poate modifica în orice moment detaliile din meniu;

Utilizatorul aflat în căutarea unui loc de muncă trebuie să garanteze că conținutul (date, informații) plasat sau încărcat de el/ea nu încalcă sau pune în pericol drepturile sau interesele legitime ale Furnizorului de servicii sau ale unor terțe părți.

Utilizarea site-ului web de către utilizatorii de anunțuri de angajare prin intermediul dispozitivelor mobile sau al altor dispozitive tehnice și publicarea anunțului de angajare:

Agentul de publicitate poate consulta site-ul web pentru conținutul detaliat al acestor CGC și al politicii de confidențialitate;

    Acceptarea prezentelor CGC este o condiție pentru a continua pe site-ul web. Prin acceptarea Condițiilor de utilizare, utilizatorul acceptă și recunoaște în mod expres prevederile acestor Condiții de utilizare ca fiind obligatorii pentru el/ea și consimte în mod expres la prelucrarea datelor sale personale în conformitate cu Politica de confidențialitate;

    După acceptarea condițiilor de utilizare, utilizatorul de anunțuri de locuri de muncă poate continua prin furnizarea unei adrese de e-mail și a unei parole; utilizatorii de anunțuri de locuri de muncă se pot înregistra pentru site-ul web, aplicația furnizând o adresă de e-mail. Furnizorul de servicii va trimite un mesaj cu codul de activare la adresa de e-mail reală furnizată de utilizatorul anunțătorului de locuri de muncă. Prin introducerea acestui mesaj de cod de activare în aplicație sau pe site-ul web, contul utilizatorului de anunțuri de angajare va fi activat. Adresa de e-mail furnizată de către utilizatorul de anunțuri de locuri de muncă este cunoscută doar de către furnizorul de servicii și nu va fi transmisă unor terțe părți. Prin furnizarea adresei sale de e-mail, utilizatorul consimte în mod expres la prelucrarea adresei sale de e-mail de către furnizorul de servicii;

    Agentul de recrutare poate încărca profilul companiei sale, poate furniza un slogan, o scurtă prezentare a companiei, adrese și conținut, poate încărca un logo, o imagine de copertă a companiei, poate furniza o prezentare video, un cod de integrare, poate furniza linkuri către site-ul său web și paginile sale de socializare. Anunțurile dvs. actuale de locuri de muncă vor apărea sub acest profil de companie;

    Atunci când publică un anunț, utilizatorul care publică anunțul trebuie să furnizeze principalele caracteristici ale postului vacant pe care dorește să îl anunțe, cum ar fi locul de muncă, tipul de post, o scurtă descriere a postului și o descriere a postului. De asemenea, utilizatorul poate introduce termeni de căutare pentru a face ca anunțul de angajare să fie mai ușor de găsit;

    Utilizatorul care publică anunțuri de locuri de muncă poate introduce numele complet al persoanei care publică postul vacant (persoana de contact) și poate furniza informații suplimentare despre postul respectiv;

    Utilizatorul poate încărca sau selecta o fotografie (logo) în cadrul site-ului web;

    Utilizatorul anunțătorului de locuri de muncă trebuie să furnizeze detaliile de facturare ale utilizatorului anunțătorului de locuri de muncă, cum ar fi numele companiei angajatorului, adresa, numărul de identificare fiscală;

    Anunțul de locuri de muncă al Utilizatorului înregistrat ca agent de publicitate va fi plătit prin Simplepay după selectarea pachetului de taxe de publicitate. După efectuarea plății cu succes, anunțul de angajare va apărea pe site. Agenții de publicitate pot solicita, de asemenea, o factură prin transfer bancar, caz în care anunțul lor va fi afișat imediat, iar factura va fi trimisă automat la adresa de e-mail înregistrată;

Agentul de publicitate recunoaște că, în cazul în care nu completează datele obligatorii, nu va putea publica anunțul.

Taxa de anunț pentru utilizatorii de anunțuri de locuri de muncă variază în funcție de pachetul selectat. Pentru mai multe informații despre prețuri ( https://logijobs.ro/…..). Pentru a publica un anunț de angajare, utilizatorul care publică un anunț de angajare trebuie să furnizeze detaliile de facturare, inclusiv numărul de identificare fiscală și să plătească taxa de anunț. Furnizorul de servicii poate oferi periodic reduceri care pot fi aplicate sub forma unui cod promoțional. Prestatorul de servicii poate devia de la aceste prețuri prin acord individual în cazul comenzilor de volum.  Anunțurile vor fi disponibile pe site-ul web timp de 30 de zile pentru utilizatorii aflați în căutarea unui loc de muncă. Utilizatorul aflat în căutarea unui loc de muncă poate prelungi durata anunțului în orice moment, în schimbul unei taxe.

Utilizatorul în căutarea unui loc de muncă este obligat să oprească sau să șteargă anunțul său de angajare în cazul în care un post vacant din anunțul său este ocupat între timp sau dacă anunțul de angajare încetează să mai fie actual din orice alt motiv. Furnizorul de servicii exclude în totalitate orice răspundere care rezultă din nerespectarea de către utilizatorul care a publicat un anunț de angajare a obligațiilor care îi revin în temeiul prezentei secțiuni.

Anunțătorul garantează că conținutul (date, informații, imagini) publicat în anunțul de angajare nu încalcă direct sau indirect nicio lege sau reglementare, nu conține informații sau date ilegale, false, inexacte sau înșelătoare, nu încalcă drepturile sau interesele legitime ale unor terțe părți și că anunțul de angajare conține doar condiții reale pe care Anunțătorul le poate oferi în mod real și nu este înșelător sau mincinos în ceea ce privește condițiile de angajare. Furnizorul de servicii nu este răspunzător pentru veridicitatea sau posibila ilegalitate a conținutului anunțului, iar utilizatorul anunțătorului de locuri de muncă este singurul responsabil pentru conținutul anunțului.

Furnizorul de servicii nu este răspunzător pentru daune sau alte pretenții care decurg din nerespectarea de către utilizatorul care plasează anunțul publicitar a obligațiilor care îi revin în temeiul prezentei secțiuni.

Furnizorul de servicii are dreptul, la propria discreție, să șteargă anunțul advertiserului dacă conținutul acestuia încalcă prevederile prezentelor TCG sau dacă, în opinia furnizorului de servicii, vizează publicarea mai multor oferte de locuri de muncă; conține link-uri către site-uri web operate de către terți; conține publicitate; încalcă drepturile de autor, drepturile de vecinătate sau drepturile de confidențialitate sau alte drepturi personale; conține conținut defăimător sau calomnios; conține informații secrete, secrete personale, alte informații de proprietate sau conținut politic; sau incită la orice controversă. Agentul de publicitate recunoaște că, în cazul în care furnizorul de servicii șterge anunțul postat de către agentul de publicitate din cauza conținutului său interzis, agentul de publicitate nu va avea dreptul de a solicita returnarea/rambursarea taxei de publicitate.

Agentul de publicitate are dreptul de a șterge anunțul în orice moment, la propria discreție, însă, în acest caz, nu poate solicita furnizorului de servicii suma proporțională a taxei de publicitate rămasă din perioada de publicitate.

Prin utilizarea Serviciului, utilizatorul care plasează un anunț publicitar își dă acordul ca anunțul să fie afișat.

      8. Modificarea datelor

Prin acceptarea acestor Termeni și condiții, utilizatorul se asigură că va actualiza orice modificare a datelor pe care le-a furnizat în mod voluntar pe site. Utilizatorul trebuie să notifice imediat Furnizorul de servicii cu privire la orice utilizare neautorizată a datelor sale sau la orice alt act jignitor.

 1. Utilizarea instrumentului de căutare de către utilizatorii în căutarea unui loc de muncă

Utilizatorul în căutarea unui loc de muncă va avea acces la anunțurile de angajare ale Utilizatorilor de anunțuri de angajare. Pentru a optimiza căutarea între anunțuri, utilizatorul în căutarea unui loc de muncă poate seta filtre. Utilizatorul în căutarea unui loc de muncă poate selecta tipul de loc de muncă pe care îl caută în interfața de căutare.

Aplicarea pentru un loc de muncă:

    Utilizatorul în căutarea unui loc de muncă poate recomanda altora anunțuri de locuri de muncă, le poate partaja și poate aplica pentru postul respectiv.

    Aplicația utilizatorului în căutarea unui loc de muncă va fi publicată pe profilul utilizatorului de anunțuri de locuri de muncă, iar utilizatorul de anunțuri de locuri de muncă va primi o notificare din partea furnizorului de servicii. Din acel moment, utilizatorul care publică anunțuri de angajare va putea vedea detaliile utilizatorului în căutarea unui loc de muncă care a aplicat pentru anunțul respectiv și va avea posibilitatea de a răspunde la cererea utilizatorului în căutarea unui loc de muncă.

 1. Gestionarea notificărilor

În timpul utilizării serviciului, furnizorul de servicii trimite notificări utilizatorilor sub formă de mesaje de sistem, pe care aceștia le primesc fie pe site-ul web, fie prin e-mail.

 1. Protecția datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor este reglementată de Politica de confidențialitate.

Utilizatorul recunoaște că datele obținute prin utilizarea serviciului sunt considerate date cu caracter personal. Prin acceptarea prezentelor TCG, utilizatorul declară și garantează că datele cu caracter personal și alte informații puse la dispoziție de către și cu acordul utilizatorului pe site-ul web vor fi utilizate în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în special cu dispozițiile Legii …….. privind dreptul la autodeterminare informațională și libertatea de informare. și le va utiliza exclusiv pentru a satisface nevoile de forță de muncă ale angajatorului care oferă postul anunțat în anunțul de angajare, nu le va dezvălui unor terțe părți, nu le va face accesibile, le va distruge sau șterge imediat după utilizare și declară că utilizatorii își pot exercita dreptul la autodeterminare în materie de informații în legătură cu datele pe care le dețin.

Având în vedere cele de mai sus, utilizatorul trebuie să asigure protecția datelor cu caracter personal aflate în posesia sa și distrugerea acestora după utilizare. Utilizatorul recunoaște că este pe deplin răspunzător pentru orice daune și alte pretenții de orice fel care decurg din orice prelucrare neautorizată a datelor sale personale în conformitate cu legile aplicabile.

Utilizatorul care caută un loc de muncă declară că, în cazul în care anunțul de angajare publicat de el/ea conține date cu caracter personal, are autorizația necesară pentru a divulga datele persoanei în cauză.

 1. Interdicții și restricții privind utilizarea serviciului

Utilizatorului îi este interzis să utilizeze orice dispozitiv, sistem sau soluție care ar putea afecta negativ funcționarea Serviciului, încălcând scopul acestuia sau riscând în alt mod buna funcționare a Serviciului.

 1. Protecția drepturilor de autor

Serviciul și conținutul disponibil pe Site ca parte a Serviciului sunt protejate prin drepturi de autor. Relocsa GmbH este proprietarul și deținătorul drepturilor de autor legate de site-ul web, serviciul și software-ul. Furnizorul de servicii ……… acționează în baza unui contract între cele două părți pentru a proteja toate drepturile de autor și drepturile producătorului de baze de date. Site-ul web nu poate fi utilizat sau exploatat sub nicio formă, cu excepția citirii, afișării pe un ecran și a reproducerii temporare necesare, precum și în scopuri personale, necomerciale, altele decât cele personale, necomerciale, fără permisiunea prealabilă scrisă a Furnizorului de servicii.

Prin publicarea de conținut plasat de către utilizator în cursul utilizării serviciului, utilizatorul renunță la dreptul său la drepturile de autor asupra conținutului plasat de către el. Drepturile de autor ale conținutului plasat de către utilizator rămân la furnizorul de servicii după publicare.

 1. Responsabilitate

Utilizatorul recunoaște și acceptă în mod expres faptul că furnizorul de servicii nu este responsabil pentru siguranța, buna funcționare, adecvarea la scop și pentru orice daune directe sau indirecte sau alte consecințe juridice care decurg din lipsa acestora. În plus, Furnizorul de servicii nu este responsabil pentru erorile și consecințele acestora care rezultă din cauze independente de voința sa (cum ar fi defecțiunile tehnice sau întreruperile în rețeaua de internet).

În plus, utilizatorul confirmă și acceptă în mod expres faptul că furnizorul de servicii nu este responsabil pentru eficacitatea aplicației de angajare și pentru comportamentul utilizatorilor, inclusiv pentru comunicările dintre utilizatori. În plus, Furnizorul de servicii nu va fi responsabil pentru daune sau alte pretenții care decurg din orice raport de muncă sau alt raport juridic care rezultă din Serviciu.

În cazul în care, ca urmare sau în legătură cu comportamentul utilizatorului, o terță parte sau orice autoritate sau instanță depune o reclamație sau o procedură împotriva furnizorului de servicii, utilizatorul va lua toate măsurile solicitate de furnizorul de servicii și va compensa furnizorul de servicii pentru toate daunele, pierderile materiale și costurile suportate de furnizorul de servicii ca urmare sau în legătură cu orice comportament ilegal al utilizatorului.

Utilizatorul acceptă faptul că distribuția prin intermediul serviciilor unor terțe părți poate necesita descărcarea de noi actualizări ale aplicației, după caz. Utilizatorul recunoaște și acceptă în mod expres că este în interesul său să actualizeze aplicația în orice caz.

Utilizatorul acceptă în mod expres și este de acord că este singurul responsabil pentru utilizarea și utilizarea Serviciului, inclusiv pentru orice daune pecuniare sau nepecuniare, pierderea drepturilor sau alte consecințe care decurg din comportamentul utilizatorului, iar Furnizorul de servicii exclude orice responsabilitate pentru orice daune care ar putea rezulta din ștergerea conținutului de către Furnizorul de servicii ca urmare a comportamentului ilegal al utilizatorului sau a deciziei unei autorități sau instanțe.

Utilizatorul va despăgubi Furnizorul de servicii pentru toate daunele și costurile suportate de Furnizorul de servicii ca urmare sau în legătură cu orice comportament ilegal al utilizatorului.

Utilizatorul este răspunzător în cazul în care o terță parte sau o autoritate publică sau o instanță judecătorească inițiază o reclamație sau o procedură împotriva furnizorului de servicii ca urmare a sau în legătură cu comportamentul utilizatorului, iar utilizatorul va lua toate măsurile solicitate de furnizorul de servicii și va compensa furnizorul de servicii pentru orice daune, pierderi materiale și costuri suportate de furnizorul de servicii ca urmare a sau în legătură cu orice comportament ilegal al utilizatorului.

Răspunderea Utilizatorului în temeiul acestor clauze rămâne valabilă și după rezilierea contractului.

Numai autorul oricărui comportament care încalcă securitatea sistemelor informatice este răspunzător pentru orice prejudiciu cauzat de sau în legătură cu un astfel de comportament. În acest sens, Furnizorul de servicii își exclude răspunderea pentru orice incident survenit în timpul utilizării Serviciului, inclusiv utilizarea, distribuirea, accesul neautorizat la, distrugerea, deteriorarea sau divulgarea de viruși sau alte programe rău intenționate sau alte activități de piratare a datelor personale și a altor date aflate în posesia Furnizorului de servicii.

 1. Ștergerea aplicației

Vă puteți șterge datele de pe site-ul web în orice moment. După confirmarea intenției dumneavoastră de a vă șterge datele, toate datele dumneavoastră vor fi șterse irevocabil. La ștergerea datelor utilizatorului, datele utilizatorului vor fi șterse automat și din registrele furnizorului de servicii.

 1. Încheierea contractului, denunțare

Contractul se încheie la ștergerea profilului utilizatorului și, în cazul în care aplicația este ștersă de pe dispozitivul utilizatorului. Contractul încetează, de asemenea, dacă utilizatorul denunță contractul prin declarație unilaterală adresată furnizorului de servicii.

Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a limita, de a suspenda sau de a rezilia Serviciul sau o parte a Serviciului din motive tehnice sau din alte motive, caz în care contractul va înceta automat.

Vizitand site-ul web, acesta poate stoca sau prelua informații pe browserul dvs., sub formă de cookie-uri. Informațiile pot fi despre dvs., preferințele sau dispozitivul dvs. și sunt utilizate în principal pentru ca site-ul să funcționeze optim. Informațiile nu vă identifică direct, dar ofera o experiență web mai personalizată. Deoarece respectăm dreptul la confidențialitate, puteți alege să nu permiteți anumite tipuri de cookie-uri. Faceți clic pe titlurile diverselor categorii pentru informații suplimentare și pentru a schimba setările noastre implicite. Blocarea insa a anumitor tipuri de fișiere cookie, poate influența experiența pe site și serviciile pe care le oferim.

Autentificare

Sign Up

Parola uitată